Ро Жи Консулт ЕООД е създадена специално за вас и е резултат от вашите нужди. Ние улесняваме бизнеса ви като ви оставяме да се фокусирате върху същинската, а не административната дейност. Ние предлагаме:
-Регистрация на фирми;
-Абонаментно счетоводно обслужване;
-ТРЗ и Личен състав;
-Данъчни и счетоводни консултации.

Счетоводни и данъчни „съвети”

Счетоводни и данъчни „съвети” за вземане на адекватни управленски решения, за създаване на добро кредитно досие, за повишаване на доверието във Вашите контрагенти.


Индивидуален подход

Индивидуален подход и разработване на счетоводна политика в съответствие със спецификата на бизнеса.


Оптимизация на бизнеса

Финансово – счетоводни анализи, фирмено и управленско счетоводство, оптимизация на бизнеса. Спестявате данъчни „проблеми” поради некомпетентно счетоводно обслужване.

Последни новини

HAPPY MONDAY

Екипът на Ро Жи Консулт ЕООД реши да направи понеделника по-приятен. Стартираме кампания “Happy Monday”!
Всеки понеделник в периода 07.12.2015 г. – 31.01.2016 г., предлагаме 20 % отстъпка за нови …

Данъчно облекчение за физически лица с деца

Местните и чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз (ЕС), или в друга дръжава – страна по Споразумението на Европейското икономическо пространсто …

Отстъпка 5 % от окончателен данък на физически лица

Единствената възможност за ползване на отстъпка 5 % върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е подаване на декларацията по електронен път до …

Основни принципи
Едни от основните принципи, които спазваме при работа с отделните клиенти са:
законност;
сигурност;
спокойствие;
надеждност;
актуалност;
гъвкавост;
лоялност.
Нашите партньори