Отстъпка 5 % от окончателен данък на физически лица

Начало » Новини » Данъци » Отстъпка 5 % от окончателен данък на физически лица

Единствената възможност за ползване на отстъпка 5 % върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е подаване на декларацията по електронен път до 31 март на следващата година (а не 30 април) и внасяне на данъка до 30 април. Отстъпката се ползва само, ако лицата нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията

Коментирай