Приходи от лихви по банкови сметки

Начало » Новини » Данъци » Приходи от лихви по банкови сметки

С промените в чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица), обнародван с ДВ № 107 от 24 декември 2014 г., обект на облагане с окончателен данък е брутната сума на всички лихви по банкови сметки, включително и разплащателни и спестовни. Промените влизат в сила от 01.01.2015 г. Данъчният размер върху лихвите по сметки в търговски банки на местни лица е фиксиран на 8 % без възможност за поетапно годишно намаляване.

Коментирай