Клиенти

Начало » Клиенти

Нашите клиенти
Нашите клиенти са с предмет на дейност:
Търговия на едно и дребно с компютри и периферия;
Компютърна поддръжка и ремонт;
Разработка на софтуер;
Дървообработване;
Реклама;
Ресторантьорство и хотелиерство;
Спортен мениджънт;
Транспортни и спедиторски услуги;
Интериорен дизайн;
Издаване на списания и други периодични издания;
Дружества с нестопанска цел;
Преработваща промишленост;
Производство;
Букмейкърска дейност;
Търговия с недвижими имоти.